Szent István jobbkeze valóban Szent István jobb keze? A magyarság egyik legnagyobb szemfényvesztése mögötti borzalmas igazság…

Miért nem engedélyezik a felkar, alkar és kézfej DNS vizsgálatát? Egyáltalán: mi bizonyítja, hogy Szent István keze?

Budapesten minden év augusztus 20-án körmenetben kőrbehordozzák és bemutatják Szent István jobbkezét, a “szent jobbot”.

Szent István mumifikálódott jobb keze,tartójában. Ez a kézfej valóban Szent István áldást osztó keze?

Nézzük meg először a kéz történetét:

Hartvik, győri püspök írja 1116 évi Szent István legendájában:”A felszentelés ünnepségét megtartván, szent testét az épület közepén elhelyezett fehér márványból faragott szarkofágba helyezték….”

“in medio domus sarcophago candidi marmoris imponitur…..”

Első probléma:ez egy római sírládából átfaragott tumba, semmiféle felírat nincs rajta. Ezért több történész kétségbevonja, hogy István királyé lett volna.

A Vata lázadás idején, 1061-ben a testet kiemelték a tumbából, és elrejtették a padló alá, nehogy a pogány lázadók meggyalázzák.
“maga a koporsó színűltig volt vöröslő, olajjal kevert vízzel, s benne,mint folyékony balzsamba nyugodtak a drága csontok.

Ezeket hófehér gyolcsba gyűjtötték. A királyi gyűrűt sokáig keresték, de nem találták meg.”

“egy Mercurius nevű szerzetes, ki a fehérvári egyház kincstárának őre volt, abban az órában, melyben a koporsót felnyitották, nehogy a szent ereklyékből valamit ellopjon, a király messzire küldött onnan”

Nem ok nélkül, mert Mercurius hírhedt ereklyegyűjtő volt. Hiába küldték el a sír felnyitásától, mégis sikerült neki ellopni Szent István mumifikálódot jobb karját, rajta a királyi gyűrűvel. Titokban elvitte Bihar megyei Berekibe,családi birtokára, s ott elhelyezte a saját monostorában.

Ugyan így írja le az eseményt Bonfini is a Rerum Hungaricarum 2/1 részében.

1083-ban (szent) László király VII. Gergely pápától engedélyt kért, hol István királyt “felemeljék” sírjából. (szenté avassák) A pápa megadja az engedélyt: “emeltessenek ki sírjából a földi maradványai, ki elhintette Pannóniában a keresztény hit magvait” Ismét keresték a “drága mivü” gyűrűs jobb kezét Istvánnak, de nem találták meg.

1084-ben László király országlása során Merkuriust is meglátogatta Berekiben, a családi monostorában. Itt Merkurius bevallotta a lopást. László király megbocsát neki, s elrendeli a famonostor kőből való átépítését. Bőven
ellátja adományokkal, s a “szent jobb monostor” nevet adja. A kart a kézújjon lévő “drága mivü” királyi gyűrű hitelesíti. Később hiteles helyi címet kap a monostor.

A pecsét felirata: “sigillum convectus monasterii sancti regis Stephani de
Zent jog” (“jog”török szó, magyarul kart jelent )

A pecsét rajza a szent kar aranyozott ezüst ereklyetartó tokját ábrázolja. A hiteles helyen kiállított oklevelekben a monostor megnevezése:”Monastery Sancti Regis Stephani de Zentjog”

A kar története ez után válik kuszává:

Nagy Lajos király a felkart leválassza, s 1370-ben Lengyelországnak adomá-
nyozza. Ma Lvov-i bencés kolostorban látható (Lemberg)

Zsigmond király az alsókart 1411-ben V. (Habsburg) Albertnek adományozza.Ma Bécsben látható a Szent István dómban.A kézfejet 1430-ban átviteti Fehérvárra, a királyi bazilikába.A török hadak 1541-ben feldúlják Fehérvárt, kifosszák a bazilika kincstárát, feltörik a királyi sírokat. A kézereklyét elviszik és eladják szerb kereskedőknek. A kézfej 1590-ben Raguzában, a bencés kolostorban őriztetik. Innen

Mária Terézia 1771-ben visszahozatja Magyarországra.

A “drága mívű”gyűrű már nincs a kézfejen!

A gyűrű helyett a tenyérbe dugva egy kis pergamenlevélke volt, mely”bizonyította”, hogy a kéz Szent Istváné.

“Dextera beati Stephani Regis et Confessoris Gloriosi”

A hitvalló, dicsőséges Szent István király jobbkeze.

Hol van a pergamenlap? Ki írta? Vajon valódi? Hamisítvány?

Ma ezt a kézfejet tartják Szent István jobbjának! De kié valójában?

A kéz kicsi, mintha egy fiatal férfié volna! (esetleg női kéz?) István király 63-69 éves volt halálakor. Végig harcos király volt. Egy fegyverforgató férfi keze nem lehet ilyen kicsi-gyenge!

Ezt a kardot fogatta számtalan csatában. A penge éle igen kopott, tehát sokat hadakoztak vele. István, mint király, mindig a serege élén harcolt, a kor bevett szokása szerint.

István legyőzi Koppányt-István legyőzi Gyula-vezért.

Miniatúrák a “Képes krónikából”

KÉRDÉSEK, MELYRE EGYENLŐRE NINCS VÁLASZ:

1. Miért ilyen kicsi egy öreg ember keze?
2. Hol van róla a királyi gyűrű?
3. Ha a törökök levágták róla, miért nincs sérülés?
4. Miért nem engedélyezik a felkar, alkar és kézfej DNS vizsgálatát?
Egyáltalán: mi bizonyítja, hogy Szent István keze?

PIA FRAUS? (kegyes csalás?) (Ovídius)

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.