Székely Miatyánk: az egyik legszebb ima, mely Istenhez szól! Mormolja el mindenki minden nap magában!

Imádkozhatunk a keresztény Magyarországért, hogy hazánkban béke, szabadság és igazságosság legyen.

Imádkozhatunk hogy legyen, igazságosság, egyenjogúság, vallásszabadság, önbecsülés és mások megbecsülése, a tanuláshoz való jog, megélhetés lehetősége, és legyen társadalmi gondoskodás.

Imádkozhatunk, hogy hazánkban a gyerekeket szeretettel neveljék, hogy a családokban összetartozás legyen, hogy a betegekről, idősekről gondoskodjunk, hogy a becsületes embernek legyen megélhetése, hogy egymás boldogulását szolgáljuk, hogy akik rossz útra tévedtek, jó útra leljenek.

SZÉKELY MIATYÁNK

Miatyánk, ki a mennyekben vagy,kitől jön élet és halál,

Hívó szavunk Tehozzád szárnyal,és vigaszra csak ott talál.
Nagyobbak voltunk minden népnél,s ha meghalunk is úgy halunk,

Hogy az egész föld minden népe,megkönnyezi ravatalunk.
A Te neved megszenteltessék! E nép mindig benned bízott.

Te székely Isten, félünk Téged,bár sújtva sújt az ostorod.
Atyánk,bár itt van a halálunk,büszke lelkünk nem kesereg.

Bár sorsunk meg nem érdemeltük,megszenteltessék a Neved.

Óh,jöjjön el a Te országod,add,hogy még boldogok legyünk.

Add,hogy még egyszer reánk nézzen,a mi szent Hargita hegyünk!
Add,hogy még egyszer legyen boldog,Székelyhon minden hű fia,
Add,hogy még felvirradjon egyszer,ez a bús gyászos éjszaka.

A Te akaratod legyen meg,hogyha már minket elhagyál,
Ha a fohászunk már meg nem hallod ,s ha a sorsunk egy hős halál;

De engedd meg,hogy kisfiúnknak,kiért a szívünk vérezett,
Virradjon Erdély hegyein,még egy dicső székely kikelet!

Ne vígy minket a kísértésbe,ne higgyük,hogy hiába volt,
Hogy annyi szörnyű ütközetben,mindig csak székely vére folyt.

Ne add,hogy benned is csalódjunk,ne add,hogy ne higgyünk Neked,
Nem lehet az Istenünk,hogy Te cserbenhagytad a népedet.

Tied lett hatalom,dicsőség,ki belénk oltád a hitet,
Amely belénk múltunkban bízó,s jövőt szülő reményt vetett.

A mi lelkünk nemesebb,büszkébb?Merészebb mint más népeké?
Vállaljuk ami lehetetlen,mert felnézünk a Nap felé.

Tanuljatok ti földi népek! Éreznétek csak egyszer azt,
Ami most elgyötört lelkünkből, sír szélén is reményt fakaszt.

Éreznétek a szent hitet,mit minden hű székely szív dobog,
Éreznétek,s megértenétek,hogy a székely csak győzni fog.

Győzünk! Ha nem mi, unokáink. S mi szépen csendben meghalunk.
Mert tudjuk, egyszer még felharsan Erdély szent hegyein dalunk!

S bár mi szívünk szent keservével, egy jégvilágban megfagyunk,
Hiszünk most, s hiszünk mindörökké

ÁMEN! MI SZÉKELYEK VAGYUNK!

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.