Soha egy pillanatra se feledd, hogy minden magyar a testvéred, bárhol is éljen e kerek világban

Üzenet a világban “szétszórt” nemzet testvéreinknek…

Küldjük a lenti elgondolkodtató sorokat mindenkinek, aki magyarnak vallja magát, és akiknek fontos a magyarság sorsa.

Az, hogy nemeztünk túlél-e, felemelkedik-e a jövőben, és milyen meghatározó sors-szerepe lesz a nemzetek “tengerén”…

“Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;

És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.”

Jel 13:16-17

“Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!

Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!”

Luk 30:29-30

“És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;

És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:”

Ján 6:15-16

Az egésznek a mély és tiszta, nyilvánvaló üzenete:

Nem kell félni semmitől, mert csak a tévelygőknek van félnivalójuk

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.