Sir Bowring nyelvész elgondolkodtató dolgot mondott a magyar nyelvről!

Szerintetek is lehet benne valami?  “A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő naptár…”

Sir Bowring, (1792 – 1872) nyelvész, irodalmár, politikus, utazó, bölcselő.

Számos nyelvet beszélt, köztük a magyart is. Sok magyar költeményt fordított angolra, s ezekből válogatva egy kötetet is kiadott. Sok nyelvvel való összehasonlítás után így írt nyelvünkről:

“A magyar nyelv messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött, és szerkezete olyan időben alakult ki, mikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt számvetés is, az erő, hangzatok hajlékonyságával és alakíthatóságával.

Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem hősregényét tünteti fel.

Ki lehet mutatni eredetét, kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen rétegek, amelyek a különböző népekkel való érintkezés során rárakódtak.

Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő naptár.

Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad és nem vesz senkitől.

E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke.

Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, éppen úgy mint a régészetben.

Az egyiptomi régi templomok egyetlen kőből készült padolatait sem tudjuk megma- gyarázni: honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömegeket. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény.

Aki megfejti, az isteni titkot boncoland, annak is az első tételét.

Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Isten, s az Isten vala az Ige.”

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.