Rendkívüli bejelentés: megtalálták a székelyek őshazáját, a Csigla mezőt!

Sántha Attila székelyföldi nyelvész meglepő elmélettel állt elő, mely nyomra vezetheti a kutatókat.

Nem akármilyen szelete tárulhat fel a magyarok, azon belül is a székelyek történelmi múltjának.

Egy olyan rejtélyről lebbenhet le végre a fátyol, mely nagyon hosszú időn át homályban maradt.

Senki sem tudta ugyanis, hogy pontosan hol lehetett a székelyek egykori őshazája, a Csigla mező.

Nemrég Sántha Attila nyelvész a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesületnél mutatta be az elmúlt években végzett kutatásai eredményét, melyek során arra a kérdésre kereste a választ, hol lehetett az a “campo Chigle” melyet Kézai Simon 13. századi krónikaíró a székelyek őshazájának tekint.

A Gesta Hungarorum krónika szerint a hun birodalom felbomlása után a hunok maradéka magát székelynek nevezvén e területen élt több évszázadon keresztül, és innen csatlakozott a honfoglaló magyarokhoz.

Ezt a helyet a Kárpát-medencében rengeteg helyen keresték már, de nem akadtak ezidáig a nyomára.

Mindig csak a helynevek hasonlóságára alapoztak, így kudarcosak voltak ezek a kutatások.

Most azonban nyelvi vizsgálatokat végezve határozta meg nagy bizonyossággal, hol lehetett a legednás hely.

A Krónikákban leírt Chigle vagy Chigla a Duna tengerbe ömlő legészakibb ága mellett fekvő, ma Ukrajnához tartozó Kiliával lehet azonos.

Sántha Attila elmélete szerint Kézai Simon tulajdonképpen Jordanes 6. századi itáliai történetíró megállapítását veszi át, mely szerint a hunok maradékai Kis-Szkítia peremén telepedtek le, de a helyet Kiliához kötötte, mely az ő korában fontos település volt a Duna mellett.

A helynevet pedig azért írta Chiglának, mert tanulmányai alapján észak-olasz írásmódot használt, amelyben a gl a magyar ly-nak felel meg.

A nyelvész 16. és 17. századi térképek során azonosította Kilia névváltozatait.

Ezek közül Giacomo Cantelli da Vignola 1686-os térképét tartotta a legérdekesebbnek, melyen a térképrajzoló a korábbi térképét korrigálva le is írja, hogy Chigli azonos Kiliával.

Sántha Attila arra figyelmeztetett, hogy a Csigla mezejének a Kilia térségével, a Budzsákkal való azonosítása a krónikák, és más írott források egész sor állítását teszi értelmezhetővé.

Ezzel megfejtésre juthatott az, amit mindenki gondolt?

Szerintetek véglegesen meglelték a székelyek őshazáját?

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.