Genetikusok megdöbbentő eredményekre jutottak a magyar gének vizsgálatakor: magyar ősök eltitkolt eredete!

Erről hazudtak végig Habsburg nyomásra?!

A tudomány és a történelem mai állása szerint szinte bizonyos, hogy a hírhedt finnugor elmélet csak egy történelemtudományos tévedés lehet.

Azonban amit az elmúlt években genetikusok tártak a világ elé az ősmagyarság múltjával kapcsolatban, az messze túlmutat mindenen.

Egyúttal sejteti azt, amit már korábban sokan állítottak: a magyarság nem ezer éves, még csak nem is több ezer éves, hanem akár 10 ezer éven át a múltban lekövethető, ősi nép.

Európában a legősibb, de talán az egész Földtekén a legősibb civilizációk között lehettek elődeink.

Az ősi Árpád-ház tagjairól genetikai vizsgálatok útján derültek ki megrázó információk.

Mégpedig az, hogy nem finnugor rokonságot mutatnak, hanem eurázsiai “párhuzamot”.

 

Finnugor hazugság, egy nemzet valódi múltjának elfedése

A finnugorizmus elmélete eredetileg a 18. század körül kezdett el rohamos ütemben teret nyerni,. sokak szerint idegenek, azaz nemzetellenes erők parancsára.

Valaki, vagy valakik ugyanis kiadták az ukázt arra vonatkozóan, hogy a magyarságot végleg el kell szakítani a valódi gyökereitől.

Ha ugyanis rájött volna a nemzet arra, aminek még ma az új felfedezésekkel is csak a  felszínét kapargatjuk, egész másképpen alakulhatott volna a történelem…

Tényleg Habsburg-parancsra történt az egész elterjesztése? Sokak szerint igen, ugyanakkor a Habsburgok szabadkőműves kötődéssel is rendelkeztek, ez pedig újra életre kelti a feltételezést, hogy az egész egy szabadkőműves terv volt a nemzetünk egésze ellen…

Azonban a tudomány és a genetikai feketén-fehéren bebizonyította, hogy a finnugor elmélet ezer sebből vérzik…

Gyakorlatilag porrá zúzva ezzel a korábbi hazugságokat.

 

Eurázsiai eredet, megdöbbentő genetikai eredmények

A magyarok eurázsiai eredet meglepő, de sokak szerint várható volt. A távol-keletről amúgy is számtalan történelmi és kulturális emlék maradt fönn a magyarok őseiről.

Sőt, a hun birodalom egykor majdnem az egész keletet uralhatta egyes történészek szerint.

A magyarok genetikai kódját egyébként képesek voltak lekövetni 20.000 évvel ezelőttre, a Szibériában élt mamutvadászokig is.

Sok krónika a magyarokat egy “keletről jött ismeretlen népnek” említi meg.

Anonymus és Kézai Simon korában a magyarokat még a szkítáktól, illetve a hunoktól származtatták.

A friss genetikai kutatások még egy érdekes tényt is megerősítenek: a kettős honfoglalás elméletét.

A kutatók a csontokból kinyert jó minőségű mtDNS szekvenciákkal filogenetikai vizsgálatokat végeztek

akként, hogy ezeket a szekvenciákat beillesztették az ismert filogenetikai törzsfákba, majd leolvasták a törzsfa azonos ágaira térképeződő földrajzi eredetet.

Eredményeink támogatják a középkori krónikáink hitelét, melyek azt állítják, hogy a „honfoglalás” a magyarok második bejövetele, és a honfoglalók itt már magyar nyelvű népességet találtak.

Az elkövetkező években végleg lehullhat minden lepel a múltunkról, és arról, hogy mi is történt elődeinkkel, hogyan és kikkel érintkezhettek, és ez milyen hatással volt nemzetünkre…

 

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.