Ezek voltak a hun vezetési elvek Attila idején: Isten ostora is követte ezeket!

Álljon itt az utódnép számára okulásul… és az eljövendő időkre! Általában „a nyerés pszichológiájának” és a „nagyság zálogának is hívták ezeket.

A hun Atilla uralmának titkai (Leadership secrets of Attila the hun) címmel. A terjedelmes könyv alcíme: Atilla meghódítja Amerikát.

A kötet Atilla király uralkodói titkát kutatja, és minden mai katonai és polgári vezető kézikönyvének ajánlja.

A kötet alapos kutatáson alapszik, és a legnevesebb katonai és állami vezetők ajánlását bírja.

Általában „a nyerés pszichológiájának” és a „nagyság zálogának” (Denis Wait ley),

„a vezetés legeredetibb és legteljesebb kézikönyvének” (Robert Schuller) nevezi,

„Atillát a világ legnagyobb vezéregyéniségének” (James B. Patterson) mondja,

„akinek elvei alapján a legfelsőbb vezetés ma is megvalósítható” (Andrew P. Calhoun).

Paul H. Zalecki, a General Motors vezérigazgató-helyettese Atilla vezetői elvei alapján vezeti vállalatát, az amerikai katonai vezetők pedig „nélkülözhetetlennek tartják a katonatisztek kiképzésénél” (John C. Bahnsen).

„Olyan könyv ez, amelyet minden amerikai embernek el kell olvasnia, aki bármilyen vezetői babérokra tör” (Albert Lee).

A kötet részletesen tárgyalja a vezetésre való alkalmasságot, a „hun vezetési elveket”, a katonai erkölcsöt és fegyelmet, az ellenség felszámolásának módját, a vezető felelősségét, stb., majd a kötet végén „Atillaizmus” címen válogatásokat találunk Atilla gondolataiból.

Ezek:

„Az uralkodó csak középszerű lehet, ha mindenben egyetért tanácsadóival.”
„A bölcs vezető soha ne tegyen fel olyan kérdéseket, amelyekre az adott választ hallani akarja.”
„A hunok nagyságának titka, hogy uralkodójuk mindig népe javát akarta.”
„A jó uralkodónak soha nem szabad magát nagyra tartania.”
„Az erős és okos uralkodó mindig bölcs tanácsadókkal vegye magát körül.”
„Az uralkodó legyen tisztában azzal, ha nagy sikereket ér el, nagyobb lesz irigyeinek a tábora.”
„Ahhoz, hogy az uralkodó erős legyen, kemény munkával kell készülnie a vezetésre.”
„A bölcs uralkodónak tisztában kell lenni azzal, hogy hibát is követhet el.”
„Minden döntés magában hordja a kockázatot.”
„A gyors döntések általában rosszak.”
„Ha a győzelem nem látszik biztosnak, az uralkodó sohase kezdjen harcba.”
„A jó uralkodó sohase várja alattvalóitól, hogy egyetértsenek vele.”
„Kevesebbet lehet tanulni a sikerekből, mint a kudarcokból.”
„Minél több az ellenállás, annál erősebb lesz az uralkodó.”
„Ha könnyű lenne az uralkodás, sokan törekednének arra.”
„A vezető a politikai küzdelemben egyik szemét mindig kitűzött céljára vesse.”
„Egy háború mindig elhibázott diplomácia eredménye, ugyanakkor a háború alkalmas arra, hogy meginduljanak a helyes diplomáciai tárgyalások.”
„A vezető sohase alkalmazzon erőszakot, ha a konfliktus megoldható diplomáciai úton is.”
„A vezetőt többnyire azok csapják be, akikben legjobban bízik.”
„Felszínes elgondolások csak felszínes eredményekhez vezetnek.”
„A vezető mindig távlatokban gondolkozzon; középszerű gondolatok csak középszerű eredményekhez vezethetnek.”
„A hun vezető mindig magányos.”
„Egy erős vezető egyéniség erős alattvalókra talál.”
„A vezető, aki nem bízik önmagában, elveszti távlatait.”
„A vezető elgondolásai mindig valóságosak legyenek.”
„Fontosabb, hogy valaki jó hazafi legyen, mint jó vezető.”
„A vezető ismerje be hibáit, és tanuljon belőle.”
„A vezető inkább a lehetőségekre, mintsem a problémákra koncentráljon.”
„Minden emberben az értéket kell nézni, még ha az illető szolga vagy alattvaló is.”
„A vezetőknek lehetnek hibái is, ezeket magának kell elviselnie.”
„Óvakodjál a közepes, de lojális emberektől, de ne félj az értelmesektől, akik nem látszanak lojálisaknak.”
„A vezető álladóan képezze magát testileg és szellemileg, még a békés időkben is.”
„A köznépet tanítani kell, de a tanulás a vezető sajátossága.”

– Kiszely István

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.