Évezredek óta zajlanak a hamisítások: az ősmagyar múlt, amit ELHALLGATTATTAK

Felülről mondják meg a hatalom birtokosai, mit kell írni a tudósoknak, akik közül azonban a becsületesek és a bátrak az utasításokat nem fogadják el.

Így aztán kialakul az a felemás helyzet, amiben jelenleg is élünk.

Egy múlt nélküli nemzet próbál visszatalálni a VALÓDI múltjának gyökereihez!

A nyelvészet és a történelmi tudományok kiemelten a politika foglyai, ami miatt kevés az igazi nyelvész és történész.

Az egyszerű emberek is, akik a magas tudományokkal sosem foglalkoztak, látják, hogy a tudományok nem tiszták. Sok tudomány súlyosan szennyezett, ami visszaveti az emberek bizalmát a tudományokban.

Nyugaton, értve ezalatt az európai kultúrkört, súlyos a helyzet. Magyarországon, ennél is sokkal súlyosabb. A magyar helyzetet azért érdemes külön kiemelni, mert a magyar nép és kultúrája rendkívül régi, ezért a hamisítások elsőrendű céltáblája. Mind nyugaton, mind Magyarországon a fejlődést akadályozó erőkről bő irodalom szól, de ez az irodalom háttérben marad, valami miatt nem tudja áttörni a tömegek ingerküszöbét.

A mai hivatalos történetírás számtalan tévedést hordoz, amit ideje lenne kijavítani. A tévedések kijavítása nehéz, mert általában igen erősen belesulykolták a tévedéseket az emberek tudatába, továbbá hatalmas erőkkel védik a helytelen megoldásokat az igazságot nem szívelők. Mégis, meg kell kísérelni a rendcsinálást, mivel a hamisságot nem szabad megtűrni egyetlen történetírásban sem. Az emberiség jövője nem alapulhat hamis alapokon, mert annak beláthatatlan következménye lenne a jövőben. Ezért nem csupán Magyarországon, hanem a teljes európai kultúrkörben is rendet kell csinálni, éppen a boldog jövő érdekében. A többi nagy kultúra pedig szövetséges lehetne a jövőt illetően.

A magyar nyelvet sok ezer év óta támadják. Sokan azt hiszik a magyarok közül, a rosszakaratúak csupán az 1848/49-es szabadságharc után léptek színre, Habsburg parancsra, és csak 1849 óta hamisítják a magyar történelmet, és mindent, ami a magyarokkal kapcsolatban van. A hamisítások valójában évezredek óta zajlanak.

II. AZ ÍRÁS

Tudva lévő, a magyar ábécé, 200.000 éves, nyelvünk kétszázezer évesnél régebbi, génjeinkből ered az emberiség többsége. Azt a mondást, hogy ’egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak’, ki kell cserélni az igazságot tartalmazó mondatra: ’minden nemzetnek ősei vagyunk’. Elvégre mi vagyunk a többi nemzet anyja és apja, a szülők nem lehetnek alábbvalóak, mert akkor a származékok is azok. A többi nemzet a magyarok utóda, ebből a szempontból tehát különbek vagyunk utódainknál, mert mi vagyunk a szülő nemzet, ők pedig a gyerekeink. A gyerekek viszont mindig, nagy időtávban, fejlettebbek szüleiknél, ami viszont nem ad jogot arra, hogy a gyerekek a szülők ellen támadjanak. A szülők nem lehetnek a gyerekeik testvérei, ezért a különállás normális, mi különbözőek vagyunk minden más nemzettől. Mégis egy családba tartozunk, mivel a szülők és a gyerekek egyetlen családot alkotnak.

A magyar írást, számírást és nyelvet ezer évnél régebb óta pusztítják. Azt is letagadják, hogy létezik a magyar írás. Nem tudni, miért, de ma gyakran székely, székely-magyar rovásírásnak nevezik.

Egyetlen olyan könyvben sem szerepel az emberiség legősibb ábécéje, amely az emberiség írásaival foglalkozik. Mintha nem is létezne.

A nyugati kutatók vagy nem hallottak a magyar írásról, amit nehéz elhinni, vagy tudatosan, csalárd szándékkal kihagyják a felsorolásokból a legrégebbi írást, a magyar írást. Amiből az összes többi írás is keletkezett.

A magyar történetírók és nyelvészek nem ismerik a magyar ősi írást, ezért a jégkori feliratokat olvasni nem tudják. Ehelyett tévedéseket terjesztenek, ami szerint a magyar írás az alig 1.600 éves török írás származéka.

Azt sem tudják, mi az összerovás, hogyan kell három mássalhangzót egybeírni.

Arról sem lehet olvasni, hogyan degenerálódott, vagy fejlődött sok más formára írásunk. Hogyan jött létre a token írás, mi a képírás lényege, mi a szobor írás, miért alakult ki az ékírás, a hieroglifa írás, és a többi változat. Varga Csaba jeles kutatónk óriási eredményeket ért el az írás kutatása terén, de gyakorlatilag parton kívülre szorították a hivatásosok. Viszont hivatásos történetíróinktól nem lehet találni sehol egy jobb cikket, könyvet pedig semmi esetre sem.

A magyar hivatásos nyelvészek és történészek a Világegyetem legtöbbet tévedő kutatói, akik valójában nem is kutatók. Idegen erőszakszervezetek ügynökei, akiket osztrák szuronyok, német tankok és orosz atomfegyverek támogattak, de ma is tartják pozícióikat, a mai függetlenség ellenére.

A Magyar Tudományos Akadémia nem alkalmas a magyar írást, számírást vizsgálni. Az analfabéták nem mondhatják meg az írástudóknak, mit kell olvasni egy tíz-húszezer éves szövegben.

Aki a magyar nyelvet beszéli, és amúgy tehetséges kutató, mint Selye János, Teller Ede, az elmúlt fél évszázad legnagyobb magyarja, Szilárd Leó, és még sok ezernyien, azok előtt nyitva a Világegyetem kapuja. Magyarul gondolkodni annyit tesz, mint Isten nyelvén gondolkodni.

Más nyelveken is lehet eredményeket elérni, de magyarul gondolkodva százszor könnyebb nagy felfedezéseket tenni, mint a világ bármely más nyelvén. Teller Ede, és még sokan mások is ráébredtek erre az alaptörvényre.

Egy éjszakai tévé-műsorban Raffay Ernő beszélt a mai történetírás helyzetéről. Azt mondta, 39 kivénhedt bolsevik ül az Akadémián a történelmi részlegen, és csak az lehet nagydoktor, aki szajkózza a hamis szózatokat. Így termeli magát újra a hamis alapokon álló történetírás és oktatás.

Eszerint a lényeges történeti tényeket meghamisítják a magyar pénzen fizetett idegen ügynökök.

Senki nem veti fel a helyzet tarthatatlanságát. A politikai pártok úgy tesznek, mintha vakok lennének.

A nyugati tudósok pár száz év óta szenvednek a magyar írással. Hosszú harcokat vívtak egymással, hogy a jelek írások, vagy csak firkák. Miután rájöttek, hogy a jelek írások, nem gondoltak a magyar nyelvre, a magyar illetékesek meg behunyták a szemüket, mintha nem is hallottak volna a magyar írásról….

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK…

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.