A Pilis titka: a világ legfontosabb és legcsodálatosabb helye! Szent Hegység, az egységes világközpont?

Pálosok titkos rejtekhelyeként emlegetik, mások a Föld szívcsakrájaként.

Megint mások elfeledett ősi magyar fejedelmek utolsó megmaradt birodalmának.

Miről beszél a Pilis?

Talán egyetlen szent helyünkkel kapcsolatban sem merült fel annyi kérdés, ellentmondás, talány és épp ezért nem foglalkozott vele annyi kutató sem, mint épp a Pilissel.

A jelentőségét, szakralitását és rejtélyét taglaló irodalom ma már igen számottevő.

Mindenki mást lát bele a Pilisbe. Léteznek olyan legendák is, melyek egyfajta titkos és egyben misztikus erő tulajdonítanak a területnek.

A pilis egyik rejtélyes hegyéből ismeretlen energia áradt – tartották róla.

Mások úgy gondolják, hogy a Pilis vonulatai valójában piramisokat takarnak, ezt az elmúlt években egyre több kutatás támasztotta már alá.

A Pilis hegyvonulatai ugyanis valóban 4 oldalú kezdetleges piramisok maradványaira hasonlítanak.

Az elméletet az is erősíti, hogy ezekben a hegyekben rejtett alagutakat fedeztek fel a régészek. némelyik akár több ezer éves is lehet, vagyis régebbi, minthogy itt magyar nép megjelenhetett, legalábbis ha az alapvető történelmi ismereteket nézzük.

De persze az alapvető történelmi ismeretek egy szót sem ejtenek arról, hogy a magyar nép nem Honfoglalást hajtott végre, hanem HonVISSZAfoglalást, és hogy valójában nem letelepedett, hanem HAZATÉRT.

Mint ahogy a Kárpát-medence, úgy a Pilis is a világ kicsiben. Már legalábbis ami a világban megnyilvánuló vallásalakulatokat és a hozzájuk kötődő szent helyeket illeti.

A Pilis és környéke ma is egyedülálló, és titokzatos:

Az ide tartozó szent helyek erődítmény-jellegűek, de természetes úton, hegyi erődítményekkel.
Szeredások Klastromkert (kétpólusú működés) Tüskéshegy
Az ide tartozó szent helyek erődítmény-jellegűek, mocsarakkal körbevéve.

A Föld szívcsakrája, szakrális központja csakis a Pilis lehet sok történész szerint.

A Pilisnek már az elnevezése is igen „beszédes”! Éppúgy ott bujkál e névben a PóLuS–jelleg, az ősi szerelemvallásunkra utaló PáRoS működés vagy a fejtető és a kenyér szélének(!) régi magyar PiLiS elnevezése, mint az itt található szent helyeket őrző és működtető PáLoSoké.

Ha pedig a történetiség vonalán indulunk e név nyomába, gyorsan a messzi ősmúltban találjuk magunkat. Több forrás szinte egybehangzóan arról tudósít, hogy e név a jászokhoz köthető.

Még izgalmasabb azonban az, hogy miként? A források szerint a jászok a jón nemzet egyik ága voltak, az ógörög megnevezés alapján pelazg fajták.

A régi oklevelekben „jazig”, „jason” névalakban szerepelnek, míg az egyiptomiak „Palesta” néven említik őket, bizonyára Peles-Palos-Pilis királyukról!

A Palesztína (filiszteusok) név is tőlük eredeztethető. /A XIV-XV. századi okleveleink az Aba nemzetséghez tartozókat hol jászoknak, hol kunoknak, hol pedig filiszteusoknak nevezik!/ A görög hagyományban Palos (testvérével Napossal) a Héraklésztől (=Magóg) származó Szkűtész(!) fia.

E név másik változata lehet az ugyancsak a görög hagyományban előforduló Péleus király, Akhilleusz apja, kinek lakhelye a Pélion-hegység, amelyről nyugodtan állíthatjuk, hogy az ókori görög világ Pilise, minthogy méréseink szerint valóban együtt pulzál a Pilissel!

Véletlen?

Aligha…

Közelebb kerültek-e a kutatók az elmúlt egy évtizedben a Pilis titkának megfejtéséhez?

Aligha…

De a Szent Hely folyamatosan újabb kérdéseinket válaszolja meg, és egy nap talán ha elég mélyre ásnak, és nem csak a felszínt kapargatják, rájöhet az emberiség az igazságra.

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.